Tác giả :
DANH SÁCH VIDEO/CLIP KÊNH ÔN TẬP MÙA THI - UTE

Truy cập kênh:

ÔN TẬP MÙA THI - UTE

TT

NỘI DUNG

ĐỀ THI/BÀI TẬP

 LINK VIDEO/CLIP

 GHI CHÚ

Môn: VẬT LÝ 1

1

ĐỀ HKI_2018-2019

VẬT LÝ 1  

ĐỀ HKI_2018-2019

CÂU 1-6

 https://youtu.be/7nFwBEKKiJY

 Download đề

2

VẬT LÝ 1

ĐỀ HKI_2018-2019

CÂU 7

 https://youtu.be/YN42Af2t5-0

3

VẬT LÝ 1

ĐỀ HKI_2018-2019

CÂU 8

 https://youtu.be/e89Alx2NdXA

4

VẬT LÝ 1

ĐỀ HKI_2018-2019

CÂU 9

 https://youtu.be/TIUuR5pTttg

5

ĐỀ HKII_2018-2019

VẬT LÝ 1

ĐỀ HKII / 2018-2019

CÂU 1-6

 https://youtu.be/yAV829R32pY

 Download đề

6

VẬT LÝ 1

ĐỀ HKII / 2018-2019

CÂU 7

 https://youtu.be/aM6xRBD83sI

7

VẬT LÝ 1

ĐỀ HKII / 2018-2019

CÂU 8

 https://youtu.be/sDLa74hSEG8

8

VẬT LÝ 1

ĐỀ HKII / 2018-2019

CÂU 9

 https://youtu.be/_TlQ1trqTys

Môn: HÓA ĐẠI CƯƠNG

7

CHƯƠNG 1:

CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

[PHẦN 1]

 

 https://youtu.be/oLPwpVwm0O8

 

8

CHƯƠNG 1:

CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

[PHẦN 2]

 

 https://youtu.be/xKmamN4ImBM

 

9

CHƯƠNG 2:

LIÊN KẾT HÓA HỌC

[PHẦN 1]

 

 https://youtu.be/Zf5OM-Evj9Q

 

10

CHƯƠNG 2:

LIÊN KẾT HÓA HỌC

[PHẦN 2]

 

 https://youtu.be/WrQ7nddMLYo

 

11

CHƯƠNG 3:

NHIỆT ĐỘNG HÓA HỌC

[PHẦN1]

 

 https://youtu.be/p9kikjcXbzo

 

12

CHƯƠNG 3:

NHIỆT ĐỘNG HÓA HỌC

[PHẦN 2]

 

 https://youtu.be/_hHkkDG9IcU

 

13

CHƯƠNG 3:

NHIỆT ĐỘNG HÓA HỌC

[PHẦN 3]

 

 https://youtu.be/lpHDJIORlM0

 

14

CHƯƠNG 4:

ĐỘNG HÓA HỌC

 

 https://youtu.be/Vyu96EIpfTA

 

15

CHƯƠNG 5:

CÂN BẰNG HÓA HỌC

[PHẦN 1]

 

 https://youtu.be/olKgYojNz3c

 

16

CHƯƠNG 5:

CÂN BẰNG HÓA HỌC

[PHẦN 2]

 

 https://youtu.be/oqo8lcpNphU

 

17

CHƯƠNG 6 DUNG DỊCH

[PHẦN 1]

 

 https://youtu.be/laob1caj6mM

 

18

CHƯƠNG 6:

DUNG DỊCH [PHẦN 2]

 

 https://youtu.be/lPwTB2921T0

 

19

CHƯƠNG 7:

DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LY

[PHẦN 1]

 

 https://youtu.be/rJprqN2kNsk

 

20

CHƯƠNG 7:

DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LY

[PHẦN 2]

 

 https://youtu.be/-H5BpY-Xrne

 

21

CHƯƠNG 8:

ĐIỆN HÓA [PHẦN 1]

 

 https://youtu.be/I7MhBaE_OGA

 

22

CHƯƠNG 8:

ĐIỆN HÓA [PHẦN 2]

 

 https://youtu.be/5yrTE8LY_G0

 

Môn: TOÁN KINH TẾ 1

23

BÀI TẬP 1

TOÁN KINH TẾ 1

BT1 - CÂU 1 [PHẦN 1]

 https://youtu.be/MR7Sz9DULUY

 File bài tập

24

TOÁN KINH TẾ 1

BT1 - CÂU 1 [PHẦN 2]

 https://youtu.be/bwJxN6F3giI

25

TOÁN KINH TẾ 1

BT1 - CÂU 1 [PHẦN 3]

 https://youtu.be/1zHVxjIwZtI

26

TOÁN KINH TẾ

BT1 - CÂU 2 [PHẦN 1]

 https://youtu.be/qDL5Yixe2c4

27

TOÁN KINH TẾ 1

BT1 - CÂU 2 [PHẦN 2]

 https://youtu.be/A5IF1Miw1lg

28

TOÁN KINH TẾ 1

BT1 - CÂU 3 [PHẦN 1]

 https://youtu.be/3Ot79InohMM

29

TOÁN KINH TẾ 1

BT1 - CÂU 3 [PHẦN 2]

 https://youtu.be/Oo5pzxgq7Ak

30

TOÁN KINH TẾ 1

BT1 - CÂU 3 [PHẦN 3]

 https://youtu.be/G2ZRGJJuHdY

Môn: CƠ LÝ THUYẾT

31

ĐỀ HKI / 2015-2016

CƠ LÝ THUYẾT

ĐỀ HKI / 2015-2016

CÂU 1

 https://youtu.be/g-ZPAi4e2ng

 Download đề

32

CƠ LÝ THUYẾT

ĐỀ HKI / 2015-2016

CÂU 2

 https://youtu.be/gQUVZAKFd_A

33

CƠ LÝ THUYẾT

ĐỀ HKI / 2015-2016

CÂU 3

 https://youtu.be/p_FS018VrgM

34

CƠ LÝ THUYẾT

ĐỀ HKI / 2015-2016

CÂU 4

 https://youtu.be/vWieYPuPuIg

35

CƠ LÝ THUYẾT

ĐỀ HKI / 2015-2016

CÂU 5

 https://youtu.be/MTAPvoIeZ1E

36

CƠ LÝ THUYẾT

ĐỀ HKI / 2015-2016

CÂU 6

 https://youtu.be/5ebFOnZeId8

37

CƠ LÝ THUYẾT

ĐỀ HKI / 2015-2016

CÂU 7

 https://youtu.be/H2vgjy7lDnw

38

CƠ LÝ THUYẾT

ĐỀ HKI / 2015-2016

CÂU 8

 https://youtu.be/-meGsJ8hb7M

39

CƠ LÝ THUYẾT

ĐỀ HKI / 2015-2016

CÂU 9

 https://youtu.be/ljj8mqrEZkI

 

ĐỀ HK II / 2018-2019

 

 

 Download đề

Môn: XÁC SUẤT THỐNG KÊ - ỨNG DỤNG

40

ĐỀ TK HK II / 2017-2018

THỐNG KÊ

HK II / 2017-2018

[PHẦN 1]

 https://youtu.be/OqV03DVrVWA

 

41

THỐNG KÊ

HK II / 2017-2018

[PHẦN 2]

 https://youtu.be/cyf8MgAy1x0

 

42

ĐỀ TK HK III / 2017-2018

THỐNG KÊ

HK III / 2017-2018

 https://youtu.be/N2zpRteleU4

 

43

ĐỀ TK HK I / 2018-2019

THỐNG KÊ

HK I / 2018-2019

 https://youtu.be/h1Yc6l99z6Y

 

44

TK HK II / 2018-2019 / ĐỀ 1

THỐNG KÊ

HK II / 2018-2019 / ĐỀ 1

 https://youtu.be/quTOfhfdtsM

 

45

TK HK II / 2018-2019 / ĐỀ 2

THỐNG KÊ

HK II / 2018-2019 / ĐỀ 2

 https://youtu.be/Ob1gNB8Yf3E

 

46

XS HK II / 2017-2018 / ĐỀ 1

XÁC SUẤT

HK II / 2017-2018 / ĐỀ 1

 https://youtu.be/6y5qBpizJ4Y

 

47

ĐỀ XS HK III / 2017-2018

XÁC SUẤT

HK III / 2017-2018

 https://youtu.be/PM7nSn9Ms8o

 

48

ĐỀ XS HK I / 2018-2019

XÁC SUẤT

HK I / 2018-2019

 https://youtu.be/rKxPRNvtVFs

 

49

XS HK II / 2018-2019 / ĐỀ 2

XÁC SUẤT

HK II / 2018-2019 / ĐỀ 2

 https://youtu.be/wGZqqtbFyv4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Và đang tiếp tục được cập nhật....

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

@ Bản quyền trang web thuộc về đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM
@ Copyright 2014, Ho Chi Minh city University of Technology and Education
DLC @ hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 35,442

Tổng truy cập:399,156