Tác giả :

I - MỤC LỤC

1. Khởi động hệ thống điều khiển với Touchboard

Trang

2. Bật tắt hệ thống chiếu sáng phòng học

1

3. Điều khiển máy tính

1

4. Điều khiển hiển thị của màn hình WALL SCREEN

2

5. Điều khiển hiện thị ra màn hình chiếu

13

6. Điều khiển camera

17

7. Điều khiển Video Conference

18

8. Điều khiển âm lượng các Micro

21

 

II - NỘI DUNG

1. Khởi động hệ thống

BẬT UPS trong phòng Server, hệ thống dạy học số và màn hình Touchboard sẽ tự động khởi động.

2. Bật tắt hệ thống chiếu sáng phòng học

Hệ thống đèn chiếu sang tại phòng học có 5 hàng (Lighting row 1 đến Light row 5). Hệ thống cho phép điều khiển đèn theo hàng và có 5 chế độ điều khiển:

Bật tắt đèn hàng 1/bật tắt đèn hàng 2/ bật tắt đèn hàng 3/ bật tắt đèn hàng 4/ bật tắt đèn hàng 5 và bật tắt tất cả đèn trong phòng (All LIGHT ON/OFF) – xem hình bên dưới.


.
(Tải file hướng dẫn)
.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

@ Bản quyền trang web thuộc về đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM
@ Copyright 2014, Ho Chi Minh city University of Technology and Education
DLC @ hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 27,419

Tổng truy cập:345,644