Tác giả :

LỊCH LÀM VIỆC TÓM TẮT

 NGÀY 25/10/2013

7h20: 8h30                Đón chuyên gia Phần Lan tại khách sạn.

8h30-8h45:               Khai mạc; Đại diện ban giám hiệu phát biểu đề dẫn

8h45-11h30:             Báo cáo 1: Current trends of Blended Learning (Xu hướng hiện tại của học tập tích hợp)

11h30-13h30:           Nghỉ trưa

 

13h30-16h30:           Báo cáo 2: E-learning process and Assessment in E/M Learning (Qui trình học trực tuyến và đánh giá trong học trực tuyến)

 

NGÀY 26/10/2013

7h20: 8h30                Đón chuyên gia Phần Lan tại khách sạn.

8h30-8h45:               Khai mạc;  

Đại diện ban giám hiệu tóm tắt, nhận xét các báo cáo ngày thứ 1

8h30-11h30:             Báo cáo 1: Using E-learning Tools to Increase Learning Motivation (Sử dụng công cụ học trực tuyến để tăng động lực học tập)

11h30-13h30:           Nghỉ trưa

13h30-16h30:           Báo cáo 2: Individual Learning Plan as Part of E-course

                      (Kế hoạch học tập cá nhân như là một phần của khóa học trực tuyến)

16h30-16h50            Tổng kết các hoạt động của Hội thảo.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

@ Bản quyền trang web thuộc về đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM
@ Copyright 2014, Ho Chi Minh city University of Technology and Education
DLC @ hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 27,425

Tổng truy cập:345,650