Tác giả :

Danh sách CBVC TT Dạy Học Số:

1

Nguyễn Minh Triết

Q.Giám Đốc

Mobile: 088 9700239

Số Nội bộ: 8531

Email: trietnm@hcmute.edu.vn

VP TTDHS: A1-1105b

2

Đồng Sĩ Linh

Giảng Viên

Mobile: 098 8282208

Số Nội bộ: 8532

Email: linhds@hcmute.edu.vn

VP TTDHS: A1-1105b

3

Nguyễn Thị Phương Nam

Thư ký

Mobile: 098 3199792

Số Nội bộ: 8530

Email:phuongnam@hcmute.edu.vn

VP TTDHS: A1-1105b



Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

@ Bản quyền trang web thuộc về đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM
@ Copyright 2014, Ho Chi Minh city University of Technology and Education
DLC @ hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 27,406

Tổng truy cập:345,631